Öge Nedir?

Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman.Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur.Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri.Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri
Örnek: O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir. N. Cumalı

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Anasız
Anasızlık
Anason
Kokulu
Anasonlu
Anasonsuz
Anatomi
Anatomici
Anatomik
Anatomist